Professional college named after Anvar Ismailov

 

On March 11, 2016, received the "Industry Leader" Award at the XXX Anniversary ceremony of awarding the leaders of the economy of the member countries of the Union of National Business Ratings in Astana

Language

Анвар Исмаилов атындағы кәсіптік колледжінің 2018-2021 жж. кітапхана қоры.

р/с

Мамандықтарға бөлінетін кітап қоры

2018-2019 оқу жылы

2019-2020 оқу жылы

2020-2021 оқу жылы

2020-2021  оқу жылына сыртқы бөлім студенттер саны

2020-2021  оқу жылына күндізгі бөлім студенттер саны

Контингент K=О+З*0,3

1 студентке шаққанда

1.

Жалпы білім беретін пәндер 1-курстар үшін

11780

12418

13188

0

363

363

28

2.

Әлеуметтік-экономикалық, гуманитарлық пәндер 2-курстар үшін

5478

5478

6712

33

629

662

16,2126

3.

0413000 – Сәндік қолданбалы өнер және халықтық кәсіпшілігі (бейіні бойынша)

1380

2175

2305

0

97

97

32,9286

4.

0402000 – Дизайн (салалар бойынша)

2405

3684

4280

0

194

194

35,082

5.

0101000 – Мектепке дейінгі тәрбиелеу және білім беру

8285

8285

9380

200

244

444

28,8615

6.

0103000 - Дене тәрбиесі және спорт

4465

4465

4988

52

161

213

27,4217

7.

0105000 - Бастауыш білім беру

4200

5398

5540

94

174

202,2

27,3986

8.

0518000 – Есеп және аудит (салалар бойынша)

985

985

1130

34

23

33,2

34,0361

9.

0104000 – Кәсіптік білім беру (салалар бойынша)

5505

5595

8910

142

283

325,6

27,3649

10.

0107000 – Технология

385

385

445

21

4

10,3

43,2039

11.

0111000 – Негізгі орта білім- ҚТӘ

1216

1350

1350

6

36

37,8

35,7143

12.

0508000 – Тамақтандыруды ұйымдастыру

1832

1832

2184

0

78

78

28

13.

1114000 – Дәнекерлеу ісі (түрлері бойынша)

782

782

986

0

34

34

29

14.

1401000 – Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану

548

548

870

0

29

29

30

15.

0302000 – Медбикелік іс

4542

4542

6033

0

223

223

27,0538

16.

0301000 – Емдеу ісі

3835

3835

4312

0

154

154

28

17.

0304000 – Стоматология

745

745

798

0

29

29

27,5172

18.

Қосымша-көркем әдебиеттер

369

369

469

  

  

  

0

  

Барлығы

62067

62871

73880

740

1633

1855

39,8275